Zebranie mieszkańców Michałowic-Wsi

27.09.2016 22:15     420

We wtorek, 27 września w sali przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach, odbyło się zwołane przez sołtys, Adriannę Król-Popiel zebranie mieszkańców sołectwa Michałowice-Wieś


W zebraniu mieszkańców sołectwa wziął udział również wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka oraz przewodnicząca rady gminy, Elżbieta Biczyk i radni gminy, a także dzielnicowy asp. sztab. Tomasz Piątek.

 

Po zatwierdzeniu przez mieszkańców porządku obrad, jaki zaproponowała sołtys Michałowic-Wsi przystąpiono do wyboru sekretarza zebrania, którym został Krzysztof Ozimek – członek rady sołeckiej.

 

Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie przez sołtys, Adriannę Król-Popiel sprawozdania z realizacji uchwał i wniosków podjętych podczas zebrania z dnia 18.09.2015 r, a także sprawozdanie z działalności sołtys i rady sołeckiej za ostatni rok.

W tym czasie w ramach uchwały podjętej na poprzednim zebraniu w sołectwie zrealizowano wiele projektów kulturalno-sportowych aktywizujących mieszkańców, a w tym:

 

Rok 2015 – wrzesień – ognisko „Pożegnaj lato z sąsiadem”, październik – grudzień warsztaty malarskie dla dorosłych i dzieci oraz warsztaty malowania buziek, listopad – zabawa andrzejkowa i wyjazd mieszkańców na koncert do Otrębus, grudzień – warsztaty kreatywnego malowania oraz warsztaty świąteczne dla dzieci.

 

Rok 2016 – styczeń – czerwiec – warsztaty malarskie dla dzieci i dorosłych, luty – wsparcie wystawa fotografii w bibliotece, luty – czerwiec – warsztaty kulinarne dla dzieci, marzec – czerwiec – gimnastyka dla dorosłych i zajęcia Pilates, a także warsztaty małego podróżnika, kwiecień – akcja sprzątanie Michałowic i Michałowic-Wsi, kwiecień – czerwiec – warsztaty fotograficzne, maj – spływ kajakowy, czerwiec – IV rodzinne podchody, wrzesień – ognisko „Pożegnaj lato z sąsiadem”. Ponadto w ramach budżetu na rok 2016 odbędzie się jeszcze: październik – grudzień – warsztaty teatralne dla dzieci, a także Pilates dla dorosłych, listopad – zabawa andrzejkowa i grudzień – warsztaty świąteczne.

 

W ramach działalności sołtys i rady sołeckie były prowadzone rozmowy z wójtem i GDDKiA w sprawie hałasu dobiegającego z drogi S7, S8 i południowej obwodnicy Warszawy, których wynikiem były przeprowadzone badania poziomu hałasu. 

 

W trakcie ostatniego roku wykonano m.in. ustawienie koszów na odpady wzdłuż ul. Poniatowskiego i Wesołej. Przeprowadzono remont ul. Zgody, Borowskiego, Pałacowej, Kasztanowej, Parkowej, I i III etap ul. Poniatowskiego. Wykonano również oświetlenie ul. Błękitnej, ułożono chodnik na ul. Kolejowej, a także uporządkowano naroże ul. Kolejowej i Wesołej oraz pobocza na ul. Szarej.

 

Zgodnie z decyzją mieszkańców fundusz sołecki  na rok 2017, który wyniesie 43 675,08 zł zostanie przeznaczony na dwa cele. Kwota 30 000,00 zł będzie przeznaczona na działania kulturalne i 13 675,08 zł na sportowe. Tym samym przyszłoroczny budżet w całości będzie przeznaczony na aktywizację mieszkańców sołectwa.   

 

W propozycjach zgłaszanych przez mieszkańców do budżetu gminy na rok 2017 znalazło się m.in. takie potrzeby jak: utworzenie strefy rekreacji – siłownia na powietrzu, stworzenie w urzędzie jednostki odpowiedzialnej za komunikację między urzędem a mieszkańcami, zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego z ul Wesołą – względy bezpieczeństwa przechodzących tam dzieci, które wracają ze szkoły, jak również wycinka uschniętych drzew przy ul. Kolejowej, ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Kolejowe i Kasztanowej, położenie światłowodu, budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na ul. Błękitnej. 

 

Jak zapewnił w trakcie zebrania wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka, części ze zgłaszanych przez mieszkańców propozycji jest już w przygotowaniu do realizacji m. in. wycinka uschniętych drzew przy ul. Kolejowe, gdzie urząd oczekuje na zgodę starostwa na ich usunięcie, a także sprawa ścieżki rowerowej przy ul. Kolejowej i Kasztanowej, która została uwzględniona w ramach projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.   

 

Na zakończenie, w części dotyczącej wolnych wniosków pojawiła się sprawa otwarcia wiaduktu w ciągu ul. Czystej, usunięcia lub naprawy słupów telekomunikacyjnych na ul. Wesołej, a także wywarcia wpływu na firmę odbierającą odpady, aby po zakończeniu prac nie pozostawiała zalanych podjazdów nieczystościami oraz żeby pozostawiała harmonogram odbioru odpadów w skrzynkach listowych, gdyż nie wszyscy mieszkańcy mają możliwość sprawdzić tą informację na stronie internetowej.

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także

Michałowice Wieś - bal karnawałowy 2018r. fot. Mariusz Marcysiak

Ach karnawał, karnawał 12.02.2018 21:10

Miniony weekend był już ostatnim w tegorocznym karnawale i jedną z ostatnich okazji do hucznej zabawy. Z tej możliwości postanowili skorzystać mieszkańcy Michałowic Wsi i 10 lutego wspólnie bawili się na balu karnawałowym.

czytaj więcej
Andrzejkowe Michałowice-Wieś. fot. Mariusz Marcysiak

Andrzejkowe Michałowice-Wieś 28.11.2017 11:45

W sołectwie Michałowice już taką tradycję mają, by w andrzejkowy wieczór spotkać się na tańcach i dobrej zabawie.

czytaj więcej
Zebranie mieszkańców Nowej Wsi. fot. Mariusz Marcysiak

Zebranie mieszkańców Nowej Wsi 01.10.2017 13:25

Zgodnie z zawiadomieniem sołtysa Nowej Wsi, Mariana Bośki w czwartek, 28 września odbyło się zebranie sołeckie, na którym mieszkańcy uchwalili fundusz sołecki na rok 2018.

czytaj więcej
Zebranie mieszkańców Reguł. fot. Mariusz Marcysiak

Zebranie mieszkańców Reguł 30.09.2017 12:40

Jak co roku mieszkańcy Reguł spotkali się na sołeckim zebraniu, które w tym roku odbyło się w nowej świetlicy zlokalizowanej w zabytkowym parku przy ul. Wiejskiej.

czytaj więcej
Zebranie mieszkańców Osiedla Michałowice. fot. Mariusz Marcysiak

Zebranie mieszkańców Osiedla Michałowice 24.09.2017 16:35

W piątek, 22 września szkoła podstawowa w Michałowicach gościła mieszkańców osiedla Michałowice na corocznym zebraniu.

czytaj więcej
Zebranie mieszkańców Michałowic Wsi. fot. Mariusz Marcysiak

Michałowice Wieś z uchwalonym funduszem na 2018 r. 22.09.2017 10:15

Sprawozdanie z działalności sołtys i rady sołeckiej oraz podsumowanie z realizacji uchwały i wniosków z 27 września 2016 r., były jednymi z tematów corocznego zebrania mieszkańców Michałowic Wsi.

czytaj więcej
Pożegnanie lata z sąsiadem w Michałowicach Wsi. fot. Mariusz Marcysiak

Pożegnanie Lata w Michałowicach Wsi 17.09.2017 21:05

Tuż przed kalendarzowym zakończeniem lata, dokładnie 16 września, mieszkańcy Michałowic-Wsi spotkali się na corocznym ognisku „Pożegnaj lato z sąsiadem”.

czytaj więcej
Zebrane mieszkańców Opaczy-Kolonii. fot. Mariusz Marcysiak

Zebranie sołeckie w Opaczy-Kolonii 16.09.2017 14:10

Mieszkańcy Opaczy-Kolonii jednogłośnie podjęli uchwałę dotyczącą funduszu sołeckiego na rok 2018 i przeznaczeniu go w całości na działalność kulturalne i sportowe na terenie sołectwa.

czytaj więcej
Zebranie mieszkańców Opaczy Małej fot. Mariusz Marcysiak

Zebranie mieszkańców Opaczy Małej 14.09.2017 19:20

Trwa cykl zebrań sołeckich w naszej gminie. Zebrań, na których sołtysi oraz radni sołeccy zdają sprawozdanie z realizacji podjętych przez mieszkańców uchwał i wniosków.

czytaj więcej
Warsztaty małego chemika - Michałowice. fot. Mariusz Marcysiak

Warsztaty małego chemika – Michałowice 05.02.2017 12:15

Ciekawość otaczającego nas świata drzemie w nas wszystkich. Jednym ze sposobów na jego poznanie jest udział w warsztatach małego chemika. Warsztatach, podczas których dzieci mają okazję nie tylko obserwować, ale również przeprowadzić wiele ciekawych eksperymentów chemicznych, których, na co dzień nie mogliby wykonać w domu.

czytaj więcej