ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA KOMORÓW

20.09.2017 10:50     286
ZEBRAMIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA KOMORÓW Foto: bz.
Zebranie prowadził Michał Jeżewski, przewodniczący Zarządu Osiedla Komorów; Foto: bz. Mariusz Szymanek, dzielnicowy, uczestniczył w zebraniu mieszkańców; Foto: bz. W czasie zebrania - moment głosowania; Foto bz.
Podobne tematy: osiedle Komorów

Wrześniowe zebranie, którego celem jest rozdysponowanie środków osiedla, odbyło się w komorowskiej szkole – 19 września. Zwołał i prowadził je Michał Jeżewski, przewodniczący zarządu, uczestniczył w nim Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice.


W zebraniu uczestniczyli także Piotr Pacyna, pracownik urzędu z  Referatu Inwestycji i Remontu  i Andrzej Łuszczyński, kierownik Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, którzy w drugiej części zebrania odpowiadali na pytania mieszkańców. Na zebraniu obecny był także dzielnicowy Mariusz Szymanek. Przebiegowi  zebrania przysłuchiwali się przewodnicząca rady gminy, Elżbieta Biczyk, radni z terenu Komorowa: Hanna Brzeska - Kalczuk, Ewa Ilczyszyn i Piotr Kamiński, a także radni z innych miejscowości naszej gminy, Anna Kamińska, Adriana Krół-Popiel, Agnieszka Paradowska, Katarzyna Parzyńska, Eugeniusz Hanc i Przemysław Majtyka. 

 

Michał Jeżewski rozpoczął zebranie od zaprezentowania porządku zebrania.  A następnie przedstawił sprawozdanie z pracy przewodniczącego i członków zarządu.  Powiedział, że w ubiegłym roku zarząd zorganizował m.in. spotkanie zatytułowane Latino day, turniej gry w scrabble, cykliczne spotkania podczas których uczestnicy grali w gry planszowe. Spotkania odbywały się we wtorki, w kawiarni Art. Cafe. Odbyło się, wspólnie z Towarzystwem Komorowianie, sprzątanie Komorowa. Przewodniczący wspomniał również o letniej, komorowskiej  imprezie plenerowej Zielono mi. Festyn ten również organizowany był we współpracy z komorowskimi stowarzyszeniami.

 

Ważnym punktem zebrania było sprawozdanie z wydatkowania funduszu osiedlowego za rok 2017 a także przedstawienie propozycji rozdysponowania funduszu na rok kolejny. I tak, przewodniczący po konsultacji z członkami zarządu, a także mieszkańcami, zaproponował, aby kwotę funduszu osiedlowego w wysokości 62 725, 63 zł przeznaczyć na następujące działania:

- 41 000 zł – przeznaczyć na organizację wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, turystycznych przez zarząd Osiedla Komorów samodzielnie oraz wspólnie z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie osiedla;

- 8 000 zł – przeznaczyć na organizację wydarzeń sportowych przez zarząd osiedla Komorów samodzielnie, a także wspólnie z pozarządowymi organizacjami działającymi na terenie osiedla Komorów;

- 10 000 zł przeznaczyć na urządzenia rekreacyjno-sportowe;

- 3 725,63 zł przeznaczyć na dokarmianie i sterylizację bezdomnych psów i kotów.

 

Zaproponowany przez przewodniczącego podział środków został przegłosowany. W zebraniu uczestniczyło przeszło 60 osób, jednak uprawnionych do głosowania było 37 osób. 35 mieszkańców poparło wniosek przewodniczącego, dwie osoby wstrzymały się od głosu.

 

Drugą cześć zebrania stanowiły sprawy wniesione, czyli głosy zebranych mieszkańców, a także wnioski do budżetu gminy na 2018 rok. Najważniejszą i najbardziej dziś aktualną sprawą dla mieszkańców Komorowa jest modernizacja Alei Marii Dąbrowskiej, a w szczególności rozwiązanie problemu z systematycznie zwiększającym się na niej ruchem drogowym i brakiem bezpieczeństwa. Warto dodać, że przy Alei Marii Dąbrowskiej jest przejście do szkoły. Obecni na zebraniu mieszkańcy wskazywali, że w godzinach szczytu, czyli rano między 7.00 a 10.00 i po 16.00 samochody jeżdżą non-stop.

Obecnie został ogłoszony przez SARP (Stowarzyszenie Architektów Polskich) konkurs na modernizację tej ulicy. Michał Jeżewski wyraził jednak obawę, że nawet modernizacja ulicy nie rozwiąże problemu. 

 

Wśród innych tematów poruszone było zagadnienie remontów ulic. Mieszkańcy złożyli wnioski do budżetu gminy m.in. na remont i odwodnienie ulicy Ryszarda, modernizację ulicy Kredytowej. Jedna z mieszkanek zaproponowała aby Komorów był miejscowością monitorowaną. Poruszony był temat samochodów, które parkowane są w okolicy komisu samochodowego. Policja i samorządowcy upominają właściciela komisu, ale on wydaje się być bezkarny. Mieszkańcy kilku ulic wnosili o uzupełnienie pojedynczych lokalizacji o kosze na śmieci i kosze na psie odpady. Podczas zebrania rozmawiano także o zagrożeniach, które powstają w  wyniku zasypywania terenu przy stawie w Pęcicach. 

 

Zebranie mieszkańców osiedla Komorów trwało przeszło trzy godziny. Padały też głosy ze strony mieszkańców, aby zebrania organizować częściej, nie tylko raz w roku. Przy takiej częstotliwości nie można omówić wszystkich spraw ważnych dla mieszkańców – przekonywali uczestniczący w zebraniu mieszkańcy Komorowa.  

Opublikowane przez: Beata Izdebska-Zybała

Zobacz także

PAPAPAMY - interaktywne koncerty gordonowskie

PAPAPAMY - interaktywne koncerty gordonowskie Data wydarzenia: 25.02.2018

Interaktywne koncerty gordonowskie dla małych dzieci (do 5 lat) pt. PAPAPAMY - to propozycja Zarządu Osiedla Komorów dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców, dziadków, opiekunów (25 lutego, od.godz.10:45)

czytaj więcej
AKTYWNY KOMORÓW - festyn dla mieszkańców; Foto: bz

AKTYWNY KOMORÓW - festyn dla mieszkańców 17.09.2017 13:20

Aktywny Komorów – to piknik sportowy zorganizowany przez Zarząd Osiedla Komorów. Atrakcji na pikniku było wiele, dla dzieci i dorosłych. Mieszkańców odwiedził Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice.

czytaj więcej
ZIELONO MI - festyn letni w Komorowie

ZIELONO MI - festyn w Komorowie 22.05.2017 10:05

Już po raz trzeci odbył się w Komorowie piknik dla mieszkańców. Pogoda była wspaniała, zgromadzeni licznie mieszkańcy miło i pożytecznie spędzili sobotnie popołudnie. Piknik zorganizowało Towarzystwo "Komorowianie" wspólnie z zarządem Osiedla Komorów.

czytaj więcej
70. lecie biblioteki w Komorowie. foto: bz

70. lecie biblioteki w Komorowie 12.12.2016 10:10

Książka i możność czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji – słowa Marii Dąbrowskiej były mottem uroczystości z okazji 70 rocznicy powstania Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie. W obchodach wziął udział Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice i wielu mieszkańców Komorowa, Granicy i miejscowości sąsiedzkich – wiernych czytelników komorowskiej biblioteki.

czytaj więcej
LATINO DAY W KOMOROWIE

LATINO DAY W KOMOROWIE 24.10.2016 14:45

Latino Day – wydarzenie, które odbyło się w sobotę, 22 października, miało na celu przybliżenie kultury i życia mieszkańców Ameryki Łacińskiej.


czytaj więcej
Zebranie mieszkańców osiedla Komorów (fot. Beata Zybała)

Zebranie mieszkańców osiedla Komorów 21.09.2016 09:30

We wtorek, 20 września, odbyło się zebranie mieszkańców Osiedla Komorów. Prowadził je Michał Jeżewski, przewodniczący Zarządu Osiedla Komorów. Uczestniczył w nim Krzysztof Grabka, wójt gminy oraz radni z naszej gminy i powiatu

czytaj więcej
Świąteczne spotkanie emerytów z Komorowa

Świąteczne spotkanie emerytów z Komorowa 04.04.2016 10:05

Tradycyjnie, kilka dni po świętach, 2 kwietnia, w szkole w Komorowie, spotkali się emeryci komorowskiego koła Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Polskich.

czytaj więcej
Zebranie mieszkańców Osiedla Komorów

Zebranie mieszkańców Osiedla Komorów 23.09.2015 09:45

We wtorek, 22 września, odbyło się zebranie mieszkańców Osiedla Komorów. Prowadził je Michał Jeżewski, przewodniczący Zarządu Osiedla Komorów. Uczestniczył w nim Krzysztof Grabka, wójt gminy oraz radni z naszej gminy.

czytaj więcej
Zielono mi – piknik rodzinny w Komorowie

Zielono mi – piknik rodzinny w Komorowie 15.06.2015 10:25

W niedzielę, 14 czerwca, odbył się rodzinny piknik w stylu willowego Komorowa. Na Placu Paderewskiego zgromadziło się wielu mieszkańców naszej gminy. Zabawa trwała do późnego wieczora.

czytaj więcej
Wybory w Komorowie. Michał Jeżewski (w środku) przewodniczący Zarządu Osiedla Komorów w towarzystwie członków Zarządu i Krzysztofa Grabki, wójta gminy Michałowice.

Wybory w Komorowie 16.04.2015 10:55

15 kwietnia, we środę, odbyły się w Komorowie wybory przewodniczącego i członków Zarządu Osiedla Komorów. Przewodniczącym został Michał Jeżewski, w skład zarządu weszło sześć osób. W zebraniu uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice.

czytaj więcej